Klub turistov Apollo
HORSKÁ TURISTIKA - PRIPRAVUJEME | 20.mája 2018 | Sedláček Miroslav
Od bunkra k bunkru I. Časť

Pozývam Vás na pešiu turistickú akciu od bunkra k bunkru .

Dňa 20.mája 2018 t.j. neďela stretnutie o 9:00 pod mostom SNP na Petržalskej strane .


Trasa:
Popod most SNP – smer Incheba - B-SV1 – popod most Lafranconi – odtiaľ po cyklochodníku k bunkru BS-1 – pokračovanie po cyklistickom chodníku smer k hranici s Rakúskom , kde sa odbočí po cyklochodníku smerom k hrádzi na hraničný prechod Bratislava – Berg po cca 800 m sa odbočí do priestoru Pečniansky les k bunkru BS-2 a následne k bunkru BS-3 odtiaľ cez Pečnianský les k bunkru BS-4 po cyklochodníku pod most Lafrancony a tam odbočíme k rieke Dunaj a po turistickom chodníku – most SNP

Popis trasy:
Stretnutie pod mostom SNP na Petržalskej strane cca o 9:00 hod. , kde sa vydáme smerom k Inchcebe , kde zídeme dole pod cestu a pôjdeme po chodníku k bunkru B-SV1 . Cca od mosta SNP 2 km . Odtiaľ prejdeme k mostu Lafrancony cca 1 km . Kde sa napojíme na asfaltovú cestu smerom k prvému bunkru BS-1. Cca 2 km k bunkru BS-1 od mosta Lafrancony. Tam sa zastavíme spravíme si prestávku , čas na fotenie , občerstvenie . Následne sa opäť po asfaltovej ceste presunieme smerom k miestu , kde odbočíme hlbšie do Pečnianského lesa k bunkru číslo dva BS-2 cca 2 km od bunkra číslo jeden . Tam chvíľku pobudneme , po fotíme sa a občerstvíme sa . Následne spravíme presun k bunkru číslo tri cca 1 km. Tam tiež chviľka pauzy ako pri ostatných predchádzajúcich bunkroch . Od bunkra číslo tri sa Pečnianským lesom presunieme k poslednému bunkru číslo štyri cca 1 km . Kde výjdeme na cyklistický chodník na hrádzu smerom k mostu Lafrancony cca 1,5 km . Kde sa presunieme k rieke Dunaj a tam po vyšľapanom chodníku v časti Pečnianský les prejdeme zákutiami lesa k mostu SNP cca 3 km.


Dĺžka trasy:
Most SNP – most Lafrancony – Pečniansky les – Kopčany cca 15 km


kontakt : sedlacekmiroslav4936@gmail.com alebo 0903 046 303


© RK Service 2009-2013, kontakt:ktapollo(zavináč)bezkar.sk