Klub turistov Apollo
HORSKÁ TURISTIKA - REPORTÁŽ | 8.-10.6.2012 | Roman
Kurz cvičiteľov VHT, Čingov, Slovenský raj

Pár mesiacov od zimnej časti kurzu cvičiteľov vysokohorskej turistiky (VHT) utieklo ako voda a my sme sa s Peťom zúčastnili aj jeho letnej a zároveň záverečnej časti.
Príchod frekventantov bol naplánovaný na štvrtok večer. Ubytovanie bolo zabezpečené v Horskom dome, resp. v neďalekých chatkách reštaurácie Ihla. S pribúdajúcim časom postupne pribúdajú aj známe tváre spolužiakov - frekventantov kurzu a lektorov. Pri ohníku si vymeníme svoje zážitky z predchádzajúcich mesiacov, Vojto nás oboznamuje s tým, čo nás v najbližších dňoch čaká. Peťo Kvaššay so Zuzkou hrajú na gitare a dotvárajú tak príjemnú atmosféru.
V piatok ešte pred začiatkom výuky prichádzajú poslední účastníci. Je pekné počasie, preto teóriu preberáme na terase reštaurácie Ihla. Postupne prednášajú Vojto Jeremiáš, Dano Keder, Peťo Frankovič, dopĺňaný Peťom Kvaššayom. Dostávame nové informácie a prehlbujeme si už známe vedomosti zo zimy.
Po obednej prestávke a malej dažďovej prehánke sa presúvame do chaty do spoločenskej miestnosti. Pokračuje teória prípravy a vedenia vysokohorskej túry, pričom našu pozornosť aktivizuje upozornenie, že teoretická príprava bude predmetom písomnej skúšky. Po malej prestávke dostávame informácie o výkonnostnej turistike a jej klasifikácii od Mariana Petríka.
Po večeri nám Peťo Frankovič pri premietaní filmov z jeho himalájských výprav prakticky poukazoval a vysvetlil problematiku VHT vo veľhorách.
Druhý deň hneď ráno vyrážame na Tri skalky. Počasie nám praje a môžeme celý deň skúšať a trénovať zlaňovanie a lezenie. Skala je vápencového typu a po nočnej búrke sa riadne šmýka. Najskôr sa učíme Dülferov sed - spôsob zlaňovania, pri ktorom si riadne šúchame odhalené krky. Potom nasledujú ďalšie a ďalšie techniky- postupovanie na fixnom lane, zlaňovanie takej dĺžky, že osmy sa už zohrievajú. Máme naťahaných niekoľko ciest, aby sme si vyskúšali rôzne terény. Tu si spomínam, ako je dobré, že na našich Troch jazdcoch sme si to skúšali aj na previse.
Kamarátov istíme už my pod dohľadom našich lektorov, ktorí postrehnú každú chybičku. Medzi inými si skúšame liezť pomocou jumarov v komíne, ktorý je riadne kolmý a šmykľavý. Učíme sa aj záchranné techniky, ako vytiahnuť zraneného a podobne.
Deň sa pomaly končí, balíme výzbroj a ešte si pozrieme malú jaskyňku a cez Soviu skalu sa vraciame na chatu. Po občerstvení absolvujeme zaujímavú prednášku zdravovedy, prednáša doktor Ján Straka- inštruktor VHT. Večer sedíme pri ohníku a gitare alebo oddychujeme na izbe pri knižke o VHT (vydanej Slovenským Vysokohorským Turistickým Spolkom SVTS), ktorú sme dostali na kurze.
Tretí deň následuje písomné a praktické preskúšanie. Nakoniec nám predseda skúšobnej komisie Dano Keder oznamuje, že všetci úspešne zložili skúšky. Dostávame diplom, preukaz a odznak. Počúvame príhovory našich lektorov. Vojto Jeremiáš nám opäť pripomína, že sme dostali niečo ako návod na použitie a teraz ďalej musíme na sebe v kluboch pracovať. Nakoniec nám nič iné nezostáva, len sa pomaly rozlúčiť s priateľmi kurzistami a lektormi.

Záverom by som ešte chcel poďakovať celému tímu lektorov.

© RK Service 2009-2013, kontakt:apollo.klub(@)outlook.com