Klub turistov Apollo
KLUBOVÝ OZNAM | 6.12.2012 | A. Vallo
40. výročie založenia Turistického klubu Apollo

Tak a máme za sebou štyridsať rokov činnosti nášho turistického klubu. V novembri 1972 skupina zamestnancov Slovnaftu sa zišla v jednej zasadačke v Slovnafte, kde sa dohodli, že založia turistický krúžok, ktorý ochotne zastrešil Závodný klub ROH. Motto krúžku bolo a doteraz je: \"Poznávaj a chráň prírodné krasy našej krajiny\".
Prvým predsedom sa stal p. Ferdinand DEMKO, ktorý bol aj otcom myšlienky založenia krúžku.
Za členov výboru boli zvolení: Ing. Oľga Krupová, Danka Košnárová, Milan Javorský, Ing. Richard Hojný, Ing. Vladimír Stehlík.
Prvý spoločný výlet bol zorganizovaný 25.3.1973 do Malých Karpát, kam smerovali ďalšie pravidelné víkendové výlety. Členskú základňu tvorili zamestnanci Slovnaftu a ich rodinný príslušníci. Aktivity krúžku mali veľký ohlas. Členskú základňu tvorilo okolo 50 – 60 ľudí z radov zamestnancov podniku a ich rodinných príslušnikov. V priebehu ďalších rokov aktivity krúžku za poznávaním krás prírody smerovali do najzaujímaveších turistických oblastí Slovenska.
Sídlo krúžku bolo v budove ZK ROH na Súkeníckej ulici, kde sa členovia stretávali. Vedenie ZK nám poskytovalo finančné prostriedky na činnosť, ale aj na zakúpenie turistických potrieb, ako stany, spacie vaky, batohy a lyže, ktoré si mohli členovia zapožičiavať. Počet aktivít krúžku narastal. Vedenie krúžku citlivo pripravovalo zaujímavé trasy ako aj menej známe turistické oblasti, kam smerovali výlety.
V krúžku začínajú pracovať značkári, ktorí vyzančili ako aj obnovili mnoho kilometrov turistických chodníkov. Protagonisti značkovania boli: Ing. Kočí, L. Panáček, F. Mikula a F. Mihálik. Pomáhali im aj ďalší členovia krúžku. Dochádza aj k zmene vo vedení krúžku, kde pracujú pp. ing. Kočí, Zelenay, Foltýnová a Vallo.
Populárne sa stali jednodňové autobusové zájazdy, ktoré smerovali do Bielych Karpát, Javorníkov, Inovca, Súľovských skál, Štúrova, Páľavy a ďalších zaujímavých oblastí.
V roku 1981 p. Demko odovzdal funkciu predsedu krúžku p. Vallovi, ktorý túto funkciu vykonáva dodnes.
Aktivity krúžku po prvý krát presiahli hranice republiky v roku 1982 prvým zájazdom do Poľska – Zakopaného.
Pre skvalitnenie činnosti krúžku vybraní členovia absolvovali školenie cvičiteľov pešej turistiky, vysokohorskej turistiky, cykloturistiky a lyžiarskej turistiky.
V prvej polovici 80. rokoch dochádza k veľkému rozmachu aktívít v oblasti cykloturistiky, lyžiarskej turistiky a cykloturistiky. Organizujú sa zájazdy autobusom do Bulharska (1983) systémom hory – more, kde sme vystúpili na najvyšší vrchol Bulharska Musalu (2945m) a zdolali v pohorí Pirin vrchol Vichren (2915m). V tom čase to boli naše výškové rekordy. Druhá časť zájazdu bol relax pri Čiernom mori. Podobne sme uskutočnili zajázd v roku 1984 do Juhoslávie, kde sme vystúpili na vrchol Triglav (2864m) v Julskych Alpách a relaxovali sme pri mori.
Musím pripomenúť, že v tom období to neboli bežné aktivity turistických oddielov na Slovensku.
Naši členovia absolvovali aj prechody pohorí v Rumusku, ako Retezat a pohorie Rodnei v druhej polovici 80. rokoch.
Lyžiarska turistika nám umožnila aktivitu aj v zimnom období a tým aj činnosť krúžku sa stáva celoročná. V činnosti krúžku sme organizovali podujatia pre deti - ako boli výlety a táborenie v prírode. Mnoho členov krúžku pracovalo v letných táboroch ako vedúci.
Do vedenia krúžku prichádzajú noví členovia: pp. Gregorová L., Gábriš V., Párnický P., Takáč L., Michna J., Gašparík A. a Oravec Š.
Zmena politických pomerov v našom štáte mala dosah aj na náš krúžok. ZK ROH zanikol a existujúce krúžky (kluby) prešli do novovytvorenej organizácie \"Združenie klubov Apollo\", ktorý zastrešoval námestník pre personálnu pracu a. s. Slovnaft. Krúžok sa presťahoval postupne do súčastných priestorov v roku 1991. Členská schôdza schválila návrh zmeny názvu na Klub turistov Apollo. Možnosti cestovania, ktoré priniesli nové politické pomery využívame na poznávanie Alp. V roku 1992 organizujeme prvý autobusový zájazd do Chamonix, kde niekoľko účastníkov vystúpilo na vrchol Mont Blancu. Tieto zájazdy sme zopakovali v rokoch 1993, 1994, 1995 a 1998. Navštívili sme aj ďalšie oblasti Alp v Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku, z ktorých máme nezabudnuteľné zážitky. Skupina bežkárov sa od začiatku 90. rokov rozrastá. Okrem lyžiarskej turistiky začínajú sa zúčastňovať pravidelne aj vytrvalostného behu na lyžiach \"Biela stopa SNP\" na Skalke pri Kremnici. V súčastnosti skupina bežkárov absolvuje vytrvalostné behy nielen u nás, ale aj v zahraničí - Česko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko.
V letných mesiacoch sa z bežkárou stávajú cykloturisti. Činnosť v klube sa vyprofilovala na neformálne sekcie: pešia turistika, cykloturistika, vysokohorská turistika, lyžiarska turistika. V pláne činnosti sú zahrnuté akcie z každej oblasti činnosti klubu. Naše aktivity sú zamerané na turistické a kultúrne ciele na Slovensku ako aj v zahraničí. Na mape Slovenska je veľmi málo miest, ktoré sme neprešli. Hrebeňovky našich hôr sú tiež obľúbené u členskej základne. Vysoké Tatry majú svoje popredné miesto v našich programoch. Na Roháče zo Žiarskej doliny chodíme pravidelne už viac ako 30 rokov. Naučili sme sa vnímať krásu dunajských lužných lesov rovnako ako aj výšiny slovenských hôr. Zúčastňujeme sa aj na podujatiach KST ako sú celoštátne turistické zrazy a rôzne stretnutia turistov na Slovensku. Sekcia VHT pri KST poverila členov klubu - inštruktorov VHT poriadať školenia Základov vysokohorskej turistiky pre členov KST v regióne Bratislava a Trnava.
Návštevy rôznych pohorí v zahraničí sú aj v súčastnosti pravidelné. Jedno a viacdňové výjazdy smerujú prevažne do alpských oblastí Rakúska, do talianskych Dolomitov ale aj na Šumavu alebo Český raj. Vystúpili sme aj na najvyšší vrchol Ukrajiny Hoverlu. V zime chodia naši členovia lyžovať na alpské ľadovce.
Výpočet našich turistických aktivít za 40 rokov činnosti nášho klubu by mohol mať ešte niekoľko strán . Členská základňa, ktorej jadro tvoria zamestnanci Slovnaftu a ich rodinný príslušníci ale aj ďalší záujemcovia tvorí každoročne 60 až 80 členov. Klub riadi výkonný výbor, na čele je predseda. Členskej schôdzi výkonný výbor každoročne predkladá správu o činnosti a hospodárení klubu, ako aj plán činnosti pre nasledujúce ročné obdobie.
Klub má prenajaté priestory v a.s. Slovnaft vo Vlčom Hrdle, ktoré využíva ako klubové priestory na stretávanie sa svojich členov.
Za obdobím 40 rokov činnosti je množstvo obetavých ochotných ľudí, vďaka ktorým si môžeme toto jubileum pripomenúť. Počnúc zakladajúcimi členmi je potrebné vysloviť úctu a poďakovanie bývalým členom vedenia pp. Ferdinadovi Demkovi, Ľubomírovi Panáčkovi, Jozefovi Zelenayovi, Zuzke Foltýnovej, Vladimírovi Kočímu, Oľge Krupovej a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na 40 ročnej činnosti klubu turistov.© RK Service 2009-2013, kontakt:apollo.klub(@)outlook.com