Klub turistov Apollo
CYKLOTURISTIKA - PRIPRAVUJEME | 23.10. 2017 | L. Gregorová
Posledná cyklotúra.

V sobotu 28.10 pozývame záujemcov na záver cykloturistickej sezóny - cyklotúra po trase:
Slovnaft - klubovňa - Relax - po hrádzi do Hamuliakova a zpä.
Stretneme sa o 10.hod. v klubovni.

dovidenia


Š RK Service 2009-2013, kontakt:apollo.klub(@)outlook.com